Chả cá tại Nắng và Gió được đặt hàng riêng tại cơ sở sản xuất chả cá truyền thống, đảm bảo nguốn cá tươi, sạch, an toàn, không chất bảo quản. Chả cá Phan Rang rất nổi tiếng, nếu bạn đã 1 lần đến Phan Rang Ninh Thuận thì...